BIBLIOTEKA PTEnt.

Biblioteka PTEnt.

Informujemy wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, że w związku z przeprowadzką księgozbioru do Poznania zawieszamy na pewien czas jego udostępnianie.

W związku z reorganizacją działalności biblioteki zamówienia dotyczące zakupów i prenumeraty prosimy kierować na adres Sekretariatu PTEnt:

ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
tel. (61) 848 79 19
e-mail:
marek.bunalski@up.poznan.pl

Mapa Bioróżnorodnoœci Wyszukiwarka prac - Baza Bibliografii Entomologicznej

Baza czasopism znajdujących się w Bibliotece dostępna jest na stronie: http://www.enter.drl.pl/bibl_pte/

Wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (w postaci pliku pdf)

WYDAWNICTWA PTEnt.

POLISH JOURNAL OF
WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
KLUCZE O OZNACZANIA  OWADÓW POLSKI
POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS
POLISH JOURNAL OF
ENTOMOLOGY

POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE
POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS
       
     

DIPTERON
Biuletyn
Sekcji Dipterologicznej
PTEnt
.

     

Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Entomologicznego ukazują się dzięki wsparciu finansowemu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biuletyn Informacyjny PTE

 

Wydawnictwo Sekcji
Hemipterologicznej PTEnt.

APHIDS AND OTHER
HEMIPTEROUS INSECTS

http://www.kul.pl/aphids