NIECO HISTORII...

Polski Związek Entomologiczny powstał w 1923 roku we Lwowie. Był on następcą działającej od 1920 roku Sekcji Entomologicznej Lwowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Pierwszym prezesem PZE wybrano prof. dr Zygmunta Mokrzeckiego.
Od początku istnienia celem PZE było [...]" wszechstronne badanie (systematyka, biologja, entomologja stosowana i t. d.) owadów przede wszystkiem Polski i wydawanie własnych publikacyj "   [...]. W 1923 roku rozpoczęto wydawanie "Polskiego Pisma Entomologicznego", którego pierwszy tom ukazał się już rok wcześniej, rozpoczęto również tworzenie biblioteki naukowej.
W 1925 roku przyjęto do PZE, na prawach członka - korporanta, poznańskie Towarzystwo Entomologiczne (założone w roku 1924), zaś w 1935 roku utworzono pierwszą (i jedyną przed wojną) sekcję tematyczną - entomologii stosowanej.
Od początku istnienia Związku jego historia była nierozerwalnie związana z najnowszą historią Polski. Nie ominęły go ani kryzys gospodarczy lat 30-tych, ani tragedie II wojny światowej.
Po wojnie Związek został reaktywowany w 1947 roku we Wrocławiu. W 1948 roku rozpoczęto tworzenie nowej biblioteki, a od roku 1949 zaczęły powstawać pierwsze oddziały terenowe (Poznań, Warszawa, Wrocław).
Postępująca komunizacja kraju doprowadziła w 1952 roku do uzależnienia PZE od finansowego i programowego zwierzchnictwa Polskiej Akademii Nauk. W ciągu następnych 20 lat oficjalne działania Związku podporządkowane były wytycznym kolejnych plenów PZPR i uchwał PAN.
W 1963 roku siedzibę Związku przeniesiono do Lublina, a w 1967 - do Warszawy. We wrześniu 1965 zmieniono (uchwałą Walnego Zgromadzenia) dotychczasową nazwę - Polski Związek Entomologiczny na Polskie Towarzystwo Entomologiczne.
W roku 1969 rozpoczęto wydawanie "Biuletynu Informacyjnego", który w 1980 przekształcił się w "Wiadomości Entomologiczne".
Począwszy od lat 70-tych uzależnienie PTE od wpływów zewnętrznych ulegało stopniowemu rozluźnieniu, aż do historycznego Zjazdu w 1989 roku. Wówczas to wybrano nowe władze i zmieniono redakcje czasopism. Siedzibę Towarzystwa przeniesiono zaś do Wrocławia.
W 1998 roku, w 75-lecie powołania do życia PZE, odbył się w Poznaniu Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa. Na siedzibę PTE wybrano Poznań, oraz dokonano licznych zmian w Statucie Towarzystwa.

Więcej informacji o historii Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (pdf )Przewodniczący i Prezesi PZE / PTE

 1. prof. dr Zygmunt MOKRZECKI 1923 - 1936
 2. prof. inż. Aleksander KOZIKOWSKI 1937 - 1939; 1947 - 1952
 3. prof. dr Konstanty STRAWIŃSKI 1953 - 1966
 4. prof. dr Henryk SANDNER 1967 - 1989
 5. prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI 1989 - 1995
 6. prof. dr hab. Jarosław BUSZKO 1995 - 1998
 7. prof. dr hab. Janusz NOWACKI od 1998 - 2010
 8. dr hab. Marek BUNALSKI od 2010

 

Członkowie honorowi PZE / PTE

 1. prof. Stefan ALWIN
 2. prof. dr hab. Józef BANASZAK
 3. dr Czesław BIEŻANKO
 4. prof. dr hab. Lech BOROWIEC
 5. dr Bolesław BURAKOWSKI
 6. prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
 7. prof. dr Vladimir G.DOLIN
 8. dr Witold EICHLER
 9. prof. dr Sergey M. GILAROV
 10. prof. dr hab. Zofia GOŁĘBIOWSKA
 11. prof. dr Jan HIRSCHLER
 12. prof. dr Tadeusz JACZEWSKI
 13. prof. dr Hieronim JAWŁOWSKI
 14. prof. dr Zsoltan KASZAB
 15. prof. dr hab. Bohdan KIEŁCZEWSKI
 16. prof. dr Bernhard KLAUSNITZER (Niemcy)
 17. prof. dr Jadwiga KOSMOWSKA-CERANOWICZ
 18. prof. dr hab. Jerzy J. LIPA
 19. prof. dr Kauri MIKKOLA (Finlandia)
 20. prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI
 21. doc. dr Yuri NEKRUTENKO (Ukraina)
 22. prof. dr hab. Janusz NOWACKI
 23. prof. dr hab. Marian NUNBERG
 24. prof. dr hab. Jerzy PAWŁOWSKI
 25. prof. dr hab. Jerzy W. PUŁAWSKI (USA)
 26. prof. dr hab. Józef RAZOWSKI
 27. prof. dr hab. Tadeusz RIEDL
 28. prof. dr hab. Henryk SANDNER
 29. prof. dr Eduard SAVSDARG
 30. prof. dr Kazimierz SEMBRAT
 31. prof. dr Isaak D. SCHAPIRO
 32. prof. dr hab. Wacław SKURATOWICZ
 33. prof. dr hab. Stanisław SMRECZYŃSKI
 34. dr Bogusław SOSZYŃSKI
 35. prof. dr hab. Jan STACH
 36. doc. dr Petr STARY (Czechy)
 37. prof. dr hab. Ryszrd SZADZIEWSKI
 38. prof. dr hab. Andrzej SZEPTYCKI
 39. prof. dr hab. Andrzej SZUJECKI
 40. prof. dr hab. Przemysław TROJAN
 41. prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI
 42. prof. dr hab. Janina WENGRIS
 43. prof. dr hab. Władysław WĘGOREK
 44. prof. dr hab. Jadwiga ZŁOTORZYCKA